Eesti English
עברית
אסטוניה היום » תאריכים בהיסטוריה של אסטוניה »

תאריכים בהיסטוריה של אסטוניה

15.11.2009

לאזור שבו שוכנת אסטוניה של היום הגיעו מתיישבים ראשונים לפני כ-11,000 שנים, לאחר נסיגת הקרחונים.

המאה ה-13, מחצית ראשונה
במהלך המאה ה-12, הוחזק האזור הבלטי בידי האבירים הטבטונים. אסטוניה הוכנסה לחיק הנצרות החל בתחילת המאה ה-13 בעקבות לחץ הצלבנים הגרמנים והדנים.

המאה ה-14
באזור הבלטי נמצא כעת הכוח בידי הליגה ההנסיאטית. כמה עיירות וערים אסטוניות השתייכו לליגה, כולל טאלין (ריבאל), שזכתה למעמד עיר כבר בשנת 1248ץ

המאה ה-16, המחצית הראשונה
הרפורמציה מגיעה לאסטוניה, לאחר מכן נותרה חלק ממרחב התרבות הלותראנית.

המאה ה-16, המחצית השנייה – המאה ה-17
החל בשנת 1558, הפכה אסטוניה לשדה קרב במלחמה שבה השתתפו דנמרק, שבדיה, רוסיה ופולין. שבדיה ניצחה במלחמה ואסטוניה נותרה תחת השפעתה עד תחילת המאה ה-18. במהלך השלטון השבדי, נוסדה האוניברסיטה הראשונה של אסטוניה, בטארטו בשנת 1632.

המאה ה-18
המלחמה הצפונית הגדולה הותירה את אסטוניה תחת שלטון רוסי (1721). אסטוניה הפכה לחלון שדרכו שאף פטר הגדול לחדור לאירופה.

המאה ה-19
רוחות של תנועות לאומיות רבות מנשבות ברחבי אירופה. באסטוניה, תקופת ההתעוררות הלאומנית החלה. בשנת 1862 יצא לאור האפוס הלאומי "קלוויפואג". אחד משיאי התנועה הלאומית האסטונית היה תחרות הזמר הארצית שארגנו יוהאן וולדמר יאנסן ואגודת "ונמואין" בטארטו ביוני 1869.

1918
ב-24 בפברואר הוכרזה הרפובליקה האסטונית. תחילה היה מדובר בסך הכל בהחלטה על הנייר. מלחמת העצמאות האמיתית התרחשה במהלך השנים 1918 עד 1920. המאבק הוכתר בהצלחה ובסופה נחתמה אמנה מול רוסיה הסובייטית, שביטלה לעד את כל התביעות לשטחי אסטוניה.

1918-1939
זו הייתה תקופת הרפובליקה הסובייטית הראשונה. במהלך עצמאותה, יצרה אסטוניה קשרים דיפלומטיים ונוכחותה הורגשה ברחבי אירופה. בשנת 1925 חוקק בית הנבחרים של המדינה הדמוקרטית הצעירה את "חוק האוטונומיה התרבותית למיעוטים אתניים באסטוניה, החוק הראשון מסוגו בעולם כולו, שנתן לקהילות הגרמניות, רוסיות, יהודיות ושבדיות באסטוניה זכות לקיים מנהל עצמי תרבותי באסטוניה. העצמאות הופסקה עם חתימת האמנה בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות בשנת 1939.

1940-1991
בעקבות הכיבוש הסובייטי ב-1940, אסטוניה הייתה תחת שלטון גרמניה הנאצית מ-1941 עד 1944. בסתיו 1944 צורפה אסטוניה לברית המועצות. חלק ניכר מהאוכלוסייה ברח למדינות אחרות והנותרים נאלצו להסתגל לסגנון חיים שונה. במהלך הכיבוש הסובייטי, נעצרו רבים מאזרחי אסטוניה והוגלו לסיביר, ובהם בני המיעוט היהודי. במהלך הכיבוש הנאצי, סבלה האוכלוסייה היהודית באסטוניה מרדיפות איומות.

סוף המאה ה-20
אסטוניה הצליחה לזכות מחדש בעצמאות בעקבות מהפכת השירה בשנת 1988. משנת 1991 אסטוניה היא שוב מדינה עצמאית לחלוטין.

2004
אסטוניה הפכה לחברה בנאט"ו ב-29 במאה 2004 וחברה באיחוד האירופי ב-1 במאי 2004.

TopBack